Mycket mer än vad vi heter

Farmartjänst finns över hela landet och levererar högkvalitativa tjänster som utförs av kunniga, självgående entreprenörer med specialistkompetens i varje led.

Vi är en helhetslösning: företag och privatpersoner kan med ett enda samtal få lösningar på allt från kvalificerad bemanning, snöröjning och grönyteskötsel till grävning med tunga maskiner.

Våra entreprenörer är erfarna, drivna och har stor ansvarskänsla – egenskaper som gör att vår organisation kan leverera hög kvalitet över hela landet inom en mängd olika områden.

frontpage-flip