Trädgård

Trädbeskärning - Gräsklippning - Stubbfräsning

Vi tar hand om er mark- och grönyteskötsel med stor kompetens under alla årstider. Karakteristiska arbetsuppgifter är gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, trädfällning, plantering, gallring, renhållning och maskinsopning samt sopning av parkeringsplatser.

På vintern utförs naturligtvis snöröjning och halkbekämpning med stora och små maskiner, även handskottning.