Häckklippning - Gräsklippning - Ogräsrensning - Trädbeskärning - Trädfällning - Rådgivning

Vi tar hand om er mark- och grönyteskötsel med stor kompetens under alla årstider. Karakteristiska arbetsuppgifter är gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, trädfällning, plantering, gallring, renhållning och maskinsopning med mera.

  • Vi utför ogräsbekämpning och sanering med hetvatten K-HEAT MAXI PLUS 15/160 - den miljövänliga metoden att bekämpa ogräs!
  • Vi erbjuder även rådgivning, planering, beskärning och skötsel som utförs av vår erfarne trädgårdsmästare.
  • På vintern utförs naturligtvis snöröjning och halkbekämpning med stora och små maskiner, även handskottning.