Häckklippning - Gräsklippning - Ogräsrensning - Trädbeskärning - Trädfällning

Vi tar hand om er mark- och grönyteskötsel med stor kompetens under alla årstider. Karakteristiska arbetsuppgifter är gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning, trädfällning, plantering, gallring, renhållning och maskinsopning med mera.

Vi utför ogräsbekämpning och sanering med hetvatten K-HEAT MAXI PLUS 15/160.

Den miljövänliga metoden att bekämpa ogräs!

På vintern utförs naturligtvis snöröjning och halkbekämpning med stora och små maskiner, även handskottning.