Bevara Takprodukter

Dags för husvård? Rengör och skydda dina tak, fasader och stenytor från påväxt genom att behandla med BEVARA®. Utnyttja rotavdraget och låt en auktoriserad BEVARA®-entreprenör utföra hela jobbet.

Farmartjänst Österlen är entreprenör för Bevara produkter. För prisuppgift och information kontakta oss på tel: 0708-662969